REGULAMIN POBYTU Z PSEM LUB KOTEM NA TERENIE HOTELU DWÓR WAPOWCE

1. Zgodę na pobyt zwierzęcia w Hotelu wydaje recepcja, jeśli zwierzę spełni wymagania regulaminu

2. Z pobytem zwierzęcia w hotelu łączy się dodatkowa opłata, zgodna z obowiązującym cennikiem i może się różnić w zależności od okresu lub wyjątkowych dni (jak święta)

3. Na terenie obiektu mogą przebywać tylko zwierzęta domowe (psy i koty)

4. Zakwaterowanie Gości ze zwierzętami możliwe jest jedynie w wyznaczonych pokojach

5. Warunkiem przyjęcia zwierzęcia jest zgłoszenie przyjazdu Gości ze zwierzęciem w momencie rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego niepowiadomienia recepcji hotelu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwierzęcia

6. Przyjmujemy wyłącznie zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (aktualne szczepienia, odrobaczenia). W przypadku braku dokumentu w recepcji dostępny jest kontakt do lekarza weterynarii. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt chorych lub bez dokumentów.

7. Na terenie Dworu Wapowce oraz w otoczeniu obiektu, zwierzęta muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu (w przypadku psów), pod opieką właściciela lub osoby upoważnionej.

8. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt do punktów usługowych: zewnętrzny plac zabaw dla dzieci oraz wewnętrzny plac zabaw. Pobyt zwierzęcia w punktach usługowych: restauracja, lobby bar, sala Koliba możliwy jest po wcześniejszej rezerwacji stolika przy wyznaczonych stolikach. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia psa na terenie powyższych punktów usługowych, jeśli pies będzie zakłócał komfort pobytu lub zagrażał bezpieczeństwu pozostałych Gości.

9. Właściciel jest odpowiedzialny za zachowanie zwierzęcia w hotelu, zachowanie ciszy i niezakłócanie spokoju innym Gościom. W przypadku powtarzających się skarg ze strony innych Gości, hotel zastrzega sobie prawo do prośby o usunięcie zwierzęcia z hotelu

10. Wszelkie szkody w mieniu hotelu lub w mieniu innych Gości spowodowane przez zwierzę będą indywidualnie wyceniane przez Dyrekcję hotelu, a ich kosztami zostanie obciążony Właściciel zwierzęcia

11. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzę na terenie oraz w otoczeniu obiektu. Właściciele psów proszeni są o wyprowadzenie zwierząt poza teren obiektu, a właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem. W przypadku niedostosowania się niniejszego punktu, hotel zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowego obciążenia za ponadprogramowe sprzątanie nieczystości pozostawionych po zwierzęciu. Opłata wynosi 50zł za każdorazowe podjęcie działania przez hotel.

12. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione same w pokoju, jeżeli w tym czasie zakłóca spokój innych Gości

13. Akceptujemy wyłącznie wysterylizowane koty

14. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt uznawanych powszechnie za groźne lub agresywne, w tym pająków i gadów

15. Mając na uwadze specyfikę hotelu — zastrzegamy sobie nieprzyjęcie lub cofnięcie pozwolenia na pobyt zwierzęcia w hotelu w przypadku agresywnych zachowań względem ludzi, małych dzieci oraz innych zwierząt przebywających w hotelu

Drogi Gościu, spacerując po lesie z psem, prosimy o przestrzeganie zasad obowiązujących na terenach leśnych, wynikających z przepisu art.30ust.1pkt13 ustawy z dnia 28.09.1991r. Pamiętaj! Puszczanie psa w lesie luzem podlega karze grzywny.

 

Podpis właściciela

 

data

 

Dwór Wapowce

 

facebook google + twitter youtube

Tel, (16) 671 06 72

recepcja@dworwapowce.pl

biuro@dworwapowce.pl
Wapowce 78 A, 37-700 Przemyśl

TH